Jonasz Wethaczpsycholog, specjalność kliniczna i neuropsychologia. Od kilku lat zajmuje się diagnozą transseksualizmu, wsparciem terapeutycznym, wydaje opinie do sądu.

Warszawa: przyjmuje w wybrane wtorki i soboty
Centrum Seksuologii Lew-Starowicz
ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42
Zapisy pod nr tel.: (22) 255 70 56

Lublin: przyjmuje od poniedziałku do soboty
https://www.jonaszwethacz.com/
Zapisy pod nr tel.: 791 540 749

Cena (dane 2017): W Warszawie dwugodzinne spotkanie kosztuje 220zł, a godzinne 150zł.

Absolwent Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Dyrektor, kierownik zespołu diagnostycznego i terapeuta w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie. Współpracuje z Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie oraz z NZOZ ,,Rodzina” w Chełmie. Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Autor prelekcji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz autor artykułów naukowych i rozdziałów do monografii naukowych. Redaktor naukowy monografii ,,Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka”.

opinia pacjentki: Jest kompetentny i bardzo sympatyczny. Bardzo dobrze zna się na temacie transseksualizmu. Na prawdę stara się pomóc. Ma dobre podejście do młodych osób (…) Oprócz rozmów, które bardzo nam pomogły, prowadzi diagnostykę Jesteśmy bardzo zadowolone z wizyt.