Przyjmuje w Warszawie.
Redaktor naczelny kwartalnika „Seksuologia Polska”
http://www.jakima.eu/ – to jego strona.
Psychiatra, specjalista w zakresie psychologii biznesu, robił specjalizację z TS, leczy osoby TS.

Gabinet prywatny, ile bierze, nie chciał powiedzieć, można się pytać.

Polecany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

ul. Koszykowa 1/28
tel. (22) 621 16 72
tel. kom. 601 230 892

Ale uwaga: długie kolejki do niego, długie czekanie.

Nie chciał mnie przyjąć, gdy dowiedział się, że moim prowadzącym jest Liber i na chwilę obecną biorę hormony 2 lata.

Lunch'

K/M w trakcie leczenia