SUCHEDNIÓW:
ul. Emilii Peck 9A
Prywatna Pracownia Analityczna ALFA Urszuli Wydrzyńskiej
Wtorek w godzinach 15 – 16

KIELCE:
Prywatny Specjalistyczny Gabinet
ul. Głowackiego 5/1
Środa w godzinach 15 – 17

 

Informacja od tejże lekarki:
Jestem specjalistą psychiatrą. Mogę dokonywać diagnozy, oceny stanu psychicznego. Jestem biegłym Sądowym Sądu Okręgowego w Kielcach. Mogę wydawać zaświadczenia o stanie psychicznym oraz postawionej diagnozie (w tym transseksualizm).

Rejestracja telefoniczna: 605 340 353
Koszt: wizyta, badanie specjalistyczne, wydanie zaświadczenia: 150 zł