Strona archiwalna

Aktualnie pracujemy nad ponowną redakcją wszystkich treści zawartych na naszej stronie. Ta konretna podstrona została zaimportowana z archiwalnego, niebieskiego portalu. Powstała w okolicach 2005 roku i informacje w niej zawarte mogą być nieaktualne. 

Dowiedz się więcej

UWAGA! Informacje na tej podstronie mogą być nieaktualne!

Transseksualizm to zaburzenie identyfikacji płciowej. Polega na rozbieżności pomiędzy budową ciała a płcią psychiczną, czyli poczuciem przynależności do danej płci. Inaczej mówiąc, osoby transseksualne fizycznie będące kobietami czują się mężczyznami (typ K/M), a osoby o biologicznych cechach płci męskiej czują się kobietami (typ M/K).

Transseksualizm figuruje w Międzynarodowej Statystycznej klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pod numerem F64.0.

Dokładne przyczyny zaburzenia nie są znane. Według obecnej wiedzy medycznej rozbieżność jest najprawdopodobniej wrodzona i powstaje jeszcze w życiu płodowym. Nie oznacza to jednak, że transseksualizm zawsze ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie – choć w większości przypadków właśnie tak jest.

Zaburzenie to jest trwałe i nieodwracalne. Prowadzi do znacznego dyskomfortu psychicznego, często do stanów depresyjnych, samookaleczeń, nawet samobójstw. Próby leczenia seksuologicznego i psychiatrycznego mające na celu „dostosować” płeć psychiczną transseksualisty do jego ciała nie dają efektów. Jedynym skutecznym leczeniem w tym przypadku jest postępowanie odwrotne, czyli dostosowanie ciała do płci przeżywanej psychicznie. Kuracja obejmuje długotrwałe badania (seksuologiczne, psychologiczne, psychiatryczne, endokrynologiczne, itd.) mające na celu potwierdzenie diagnozy wstępnej wykluczenie innych zaburzeń zdrowotnych, kurację hormonalną i liczne zabiegi operacyjne.

Dla prawidłowego funkcjonowania transseksualisty społeczeństwie niezbędna jest zmiana płci metrykalnej. W Polsce zmiana aktu urodzenia następuje na drodze administracyjnej, po uprzednim wyroku sądowym stwierdzającym przynależność transseksualisty do przeżywanej przez niego płci psychicznej.

Należy odróżnić osoby interseksualne od transseksualnych. W przypadku interseksualizmu występują zaburzenia cielesno-hormonalno-genetyczne. Transseksualista zaś posiada prawidłowo rozwinięte ciało, nie ma wad genetycznych, czy zaburzeń hormonalnych – jedynie jego mózg w przeważającej większości aspektów funkcjonuje jak mózg płci przeciwnej.

Nie należy mylić transseksualizmu z transwestytyzmem. Transwestytyzm w potocznym rozumieniu, to udawanie płci przeciwnej dla satysfakcji seksualnej (malujący się i zakładający pończochy mężczyźni), jednak takie uproszczenie jest często krzywdzące dla transwestytów. Istnieją osoby mające potrzebę czasowego upodabniania się do płci przeciwnej, niekoniecznie w celach seksualnych. Transseksualista zaś nie chce się do nikogo upodabniać, czuje stałą przynależność do danej płci i pragnie trwałych i ostatecznych zmian własnego ciała.

Istnieją też osoby, które nie czują przynależności do żadnej płci, albo czujące się obiema płciami jednocześnie. W drugim przypadku mogą mieć miejsce zabiegi operacyjne mające na celu uwypuklenie cech obu płci (na przykład kobiety z penisami), jednak i te zjawiska należy odróżnić od transseksualizmu. Transseksualista odczuwa głębokie niezadowolenie z własnych narządów płciowych, często wręcz nienawiść do nich i pragnie jak najszybszego całkowitego dostosowania swej budowy do wyglądu przeżywanej płci.

Czym innym jest tożsamość płciowa, a czym innym orientacja seksualna. Tożsamość płciowa to nasze własne poczucie przynależności do danej płci, a orientacja seksualna, to odczuwany wewnętrznie popęd płciowy i emocjonalny do osobników określonej płci. Transseksualista może być heteroseksualny, homoseksualny*, lub biseksualny. Heteroseksualny transseksualista typu K/M odczuwa pociąg płciowy do kobiet. Czyli jest to ktoś, kto wygląda jak kobieta (ale czuje się mężczyzną!!!!) i pragnie stworzyć związek z kobietą. Homoseksualnego transseksualistę typu K/M pociągają mężczyźni. Czyli ktoś kto wygląda jak kobieta (ale czuje się mężczyzną!!!!) pragnie stworzyć związek z mężczyzną.

(*Większość polskich seksuologów zajmujących się transseksualistami, nadąża już za światowymi standardami i ma świadomość, że istnieją homoseksualni transseksualiści. Jednak zdarzają się wyjątki od reguły i próby przedłużenia lub udaremnienia leczenia osobom homoseksualnym. Dlatego jeśli chcesz podjąć TS-terapię a przy tym jesteś homoseksualny, to przed wyborem lekarza prowadzącego lepiej zapytaj na forum o jego stosunek do homoseksualistów.)

Inne opisy:

Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Transseksualizm