mgr Jonasz Wethacz

Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. W latach 2014-2019 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie...

dr n. med. Aneta Pylypczuk

Specjalista psychiatra Specjalista terapii uzależnień W trakcie specjalizacji z seksuologii W trakcie szkolenia z terapii par Nie ma problemu z osobami niebinarnymi, opinie seksuologiczną wystawia po roku obserwacji.

dr Szymon Bakalczuk

Jest lekarzem prowadzącym, jednak do niego powinno się wybierać dopiero po opinii psychologicznej.