mgr Natalia Przybyłek-Król

Miła i obyta z tematem TS. Biegła dla Sądu Okręgowego w Warszawie Cena opinii biegłej w moim przypadku w 2014 roku. 950zl

dr n. med. Stanisław Dulko

Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, encyklopedii, leksykonów i podręczników seksuologicznych.

mgr Jonasz Wethacz

Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. W latach 2014-2019 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie...